ZRÓB TO SAM I Wytycz kształt placu za pomocą sznurka . II Przygotuj podłoże - zbierz grunt na głębokość ok. 30-40 cm, w zależności od rodzaju gruntu, jak również od przeznaczenia. Pod ciągi piesze wystarczy wykonać wykop na ok. 20 cm. - wykonaj tzw. podbudowę z tłucznia na grubość ok. 15 cm, dokładnie zagęść przez ubijanie - wykonaj drugą warstwę podbudowy z klińca na grubość ok. 10 cm i również dobrze zagęść Przygotowanie odpowiedniej podbudowy ma bardzo duże znaczenie na jakość wykonania jak i na efekt końcowy jaki osiągniemy.   III Osadź obrzeża Do tego celu służą oporniki granitowe. Można również wykorzystać kostkę granitową 15-18 lub 9-11.   IV Układanie kostki Układanie kostki granitowej zaczynij od nasypania warstwy niesortu na grubość ok. 5 cm (w zależności od zastosowanej kostki). Kostkę układaj 1 cm wyżej od planowanej wysokości powierzchni, wypełnij szczeliny miałem granitowym i dokładnie zawibruj. kostka granitowa - różne wielkości i kolory Przy dużych zamówieniach możliwość negocjacji cen  - organizujemy transport UKŁADANIE KOSTKI Bardzo ważne jest dopasowanie układanego wzoru, koloru oraz wielkości frakcji kostki do bryły oraz elewacji budynku. Pamiętajmy, że ma ona służyć nam przez długie lata. Warto też zastanowić się czy prace będziemy wykonywać sami (bez odpowiedniego sprzętu trudno uzyskać równą powierzchnię), czy zlecimy wyspecjalizowanej firmie brukarskiej.   Kliknij aby powiększyć murek z kostki granitowej chodnik z kostki granitowej chodniki z kostki granitowej